Bil
Tajuk
1.
Meningkatkan Kemahiran Pelajar Untuk Menguasai Topik Unit Dan Pengukuran Di Dalam Kursus BB101 (Sains Kejuruteraan) Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
2.
Pencarian Bahan Pembelajaran
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
3.
Pendekatan Pembelajaran Dan Pencapaian Pelajar Melalui Pelaksanaan Outcome Based Education (Obe)
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
4.
Penggunaan Multimedia Dalam Kursus Matematik Kejuruteraan 2
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
5.
Blended Learning Satu Model Pembelajaran Masa Kini
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
6.
CORAK PERBELANJAAN DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SATU KAJIAN KES DI POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
7.
Design Of Cascode LNA
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
8.
Design Of L-Shape Circular Polarized Antenna With Microstrip Feed In GPS Application
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
9.
EMBEDDED DOOR LOCK SYSTEM USING BIOMETRIC TECHNOLOGY (EDLS)
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
10.
Hubungan Antara Amalan Pengurusan Kewangan Pelajar Dan Kursus PA305 Pengurusan Kewangan Peribadi - Satu Kajian Kes Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
11.
KAJIAN PENGGUNAAN CIDOS E-LEARNING DALAM KALANGAN PELAJAR JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
12.
Kelemahan Penguasaan Dan Kesalahan Lazim Fungsi Hiperbola
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
13.
Kajian Terhadap Pengurusan Wang Perbadanan Tabung PendidikanTinggi Nasional
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
14.
PROSIDING KOLOKIUM PTSB 2013
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
 

Hak Cipta Terpelihara 2014-2015 (MOHD AZRAL BIN FAUZI)-JKE PTSB