Bil
Tajuk
1.
SENARAI JURNAL PENYELIDIKAN PTSB 2014
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
2.
Cover Prosiding Kolokium PTSB 2014
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
3.
Senarai Isi Kandungan Prosiding PTSB 2014
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
4.
Pembangunan Modul E- Pembelajaran Bagi Subjek ‘Geographical Information System’ ProgramDiploma Ukur Tanah, Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
5.
Tahap Kesediaan Pelajar Diploma Ukur Tanah, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Semasa Menjalani Latihan Industri
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
6.
Kajian Persepsi Penerimaan Dan Perlakuan Pelajar Terhadap Perisian Geogebra
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
7.
Keberkesanan Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Pelaksanaan Kursus Sains Kejuruteraan Di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
8.
Meningkatkan Kebolehan Pelajar PTSB Dalam Menyiapkan Tugasan Secara Berkumpulan Bagi Kursus Matematik Kejuruteraan Satu
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
9.
Kesilapan Yang Dilakukan Pelajar Dalam Menjawab Topik Janjang Di Dalam Kursus BA301 (Matematik Kejuruteraan 3) Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
10.
Kesan Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Masteri Serta Latihtubi Terhadap Pencapaian Pelajar DUT 1B Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Dalam Kursus Sains Kejuruteraan
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
11.
Kajian Mengenai Kesalahan Asas Matematik Dalam Topik Kembangan Binomial
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
12.
Kajian Sorotan Kepentingan Pengetahuan Campuran Pemasaran Di Dalam Bidang Keusahawanan
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
13.
Hubungan Gaya Pembelajaran Dan Motivasi Dalam Kursus EC501 – Embedded Application System
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
14.
Mengenalpasti Kesalahan Lazim Dalam Topik Petua Trapezium Dan Simpson
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
15.
Gaya Pembelajaran Pelajar Semester Pendek 2014 Untuk Topik "Capital Allowance" Kursus PA502 Taxation 1
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
16.
Kesilapan Pelajar Dalam Menyelesaikan Soalan Peperiksaan Akhir Bagi Topik Penggunaan Pembezaan
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
17.
Faktor Pelajar Kurang Mengusai Subtopik Field Effect Transistor (FET) Bagi Kursus EE201 Semiconductor Devices
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
18.
Kesesuaian Komponen-Komponen Grafik Dalam Rekabentuk Peta Tematik
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
19.
Persepsi Pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB) Terhadap Kem Kecemerlangan Dan Latihan Kerja Ukur Tanah
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
20.
Website Adoption Among Malaysian Architectural Firms: An Overview
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
21.
Pembangunan Program LISP Di Bawah Menu Tarik Turun Dalam Perisian AutoCAD Untuk Aplikasi Ukur Tanah
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
22.
Kajian Aspek Komunikasi Dan Kerja Berpasukan Di Tempat Latihan Industri
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
23.
Kajian Pencapaian Pelajar Tingkatan Satu Mengenai Asas Pecahan
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
24.
Kajian Perbandingan Pencapaian Pelajar Dalam Kursus J5124 Dan JF608 Sebelum Dan Selepas Perlaksanaan OBE: Satu Pemerhatian Kumpulan Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Semester 6
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
25.
Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Topik Numerical Method Matematik Kejuruteraan 3 Bagi Pelajar Politeknik: Satu Kajian Tindakan
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
26.
Study On Visitors Parking Facilities In Kulim Hospital
[Kategori: Prosiding PTSB 2014] [Muat Turun]
 

Hak Cipta Terpelihara 2014-2015 (MOHD AZRAL BIN FAUZI)-JKE PTSB