Lihat Data

MAKLUMAT PENERIMA GERAN PENYELIDIKAN

 

Jabatan

Tajuk Projek/Kajian

Penyelidik Badan Penaja Tempoh Mula Tempoh Tamat
JKARekabentuk Prototaip Penapis Air Sisa Berasaskan Medium Serat Batang Pisang dan Empty Fruit Bunch Sebagai Penyerap Minyak dan Lemak Serta Kesan Terhadap Nilai pHNoor Liza bt. Ramli KPM (FRGS)Dalam Pertimbangan KPM
JMSKEffects of anti-stripping agents in warm mix asphalt against moisture damageZulkurnain Shahadan (team member) NSL Chemical (M) Sdn Bhd01.10.201331.03.2015

 

Hak Cipta Terpelihara 2014-2015 (MOHD AZRAL BIN FAUZI)-JKE PTSB