Keterangan
Tajuk :
PROSIDING KOLOKIUM PTSB 2013

Ketua Pengarang/Penulis:
-

Senarai ahli-ahli :
-

Kategori Penulisan:
Prosiding PTSB 2013

Tahun Dikeluarkan:
2013

KataKunci:
-

Abstrak:
KAJIAN TERHADAP PENGURUSAN WANG PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI
NASIONAL (PTPTN) DI KALANGAN PELAJAR SEMESTER NAM POLITEKNIK TUANKU SULTANAH
BAHIYAH.
Haslina bt Hassan, Naimah bt Ismail dan Hamzan bin Harun
KAJIAN ANALISIS PARKING KENDERAAN DI JALAN TEOH MOON SOON, KULIM, KEDAH.
Hanizah binti Osman

MENGANALISA SEJAUH MANA KESESUAIAN ASPEK-ASPEK GRAFIK DALAM REKABENTUK PETA
DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN PENGGUNA. KAJIAN KES: PETA JALANRAYA.
Mohamad Azam bin Azmi

HUBUNGAN ANTARA AMALAN PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR DAN KURSUS PA3015:
PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI (AKPK)- SATU KAJIAN KES DI POLITEKNIK TUANKU
SULTANAH BAHIYAH.
Noraihan bt Mamat Zambi dan Hasmida bt Mohamad Hassan

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAJAR UNTUK MENGUASAI TOPIK UNIT DAN PENGUKURAN
DI DALAM KURSUS BB101 (SAINS KEJURUTERAAN) DI POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH
Nur Elyani bt Musa dan Mohd Hafis bin Yunus

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM KURSUS MATEMATIK KEJURUTERAAN 2
BAGI TOPIK PENGGUNAAN PEMBEZAAN : SATU KAJIAN KES TERHADAP PELAJAR SEMESTER 2
POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH
Fatim Fauziani bt Hussin dan Syajaratul Dur bt Ramli

PENCARIAN BAHAN PEMBELAJARAN SECARA ONLINE BAGI KURSUS ELEKTRIK & ELEKTRONIK:
SATU TINJAUAN DI POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH
Izwanizam bin Yahaya, Nursahizalina binti Mohd Sa’at, Ahmad bin Zulkifli,Sharipah binti Daud
dan Norsyira Zuraiza binti Omar

KELEMAHAN PENGUASAAN DAN KESALAHAN LAZIM FUNGSI HIPERBOLA DALAM PEMBEZAAN.
KAJIAN TTINDAKAN DI KALANGAN PELAJAR SEMESTER AKHIR DIPLOMA KEJURUTERAAN
POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH
Syajaratul Dur bt Ramli dan Mohd Zamri bin Hamid

DESIGN OF CASCODE LNA USING MICROSTRIP MATCHING NETWORK FOR WIELESS APPLICATIONS*
Abu Bakar bin Ibrahim dan Azman bin Salleh

CORAK PERBELANJAAN DI KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK: SATU KAJIAN KES DI POLITEKNIK
TUANKU SULTANAH BAHIYAH*
Wan Mustaffa bin Wan Yusoff dan Abd. Razak bin Mohammad

PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN PELAJAR MELALUI PELAKSANAN OUCOME
BASED EDUCATION (OBE): KAJIAN KES DI JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK TUANKU
SUTANAH BAHIYAH*
Nur Eliza bt Mokhtar dan Siti Zuraidah bt Md Osman

BLENDED LEARNING DARI PERSEPSI PENSYARAH POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH*
Norhayati bt Ismail dan Haryani bt Hamid

KAJIAN PENGGUNAAN CIDOS E- LEARNING DI KALANGAN PELAJAR JABATANKEJURUTERAAN
MEKANIKAL*
Suhaizi Bin Ramli, Mohamad Najib Bin Mohamad Zain dan Nurul Azyra Binti Said@Idrus

EMBEDDED DOOR LOCK SYSTEM USING BIOMETRIC TECHNOLOGY (EDLS)**
Muhamad Kamal bin Yaakob, Mahdzir Bin Jamiaan, Mohd Rizwan bin Elias dan
Nik Izudin bin Nik Ramli

DESIGN OF L-SHAPE CIRCULAR POLARIZED ANTENNA WITH MICROSTRIP FEED IN
GPS APPLICATION**
Shakirah bt Anuar, Nor Aizam binti Muhamed Yusof dan Amer Faizal Bin Hussin
[Kategori: Prosiding PTSB 2013] [Muat Turun]
 

Hak Cipta Terpelihara 2014-2015 (MOHD AZRAL BIN FAUZI)-JKE PTSB