Lihat Data
SENARAI PEMBENTANGAN
 
Nama Nama Persidangan Tajuk Projek/Kertas Kajian/Inovasi Tempat Persidangan Peringkat Tarikh Pembentangan
MOHD AZRIL BIN ADNANKolokium Penyelidikan PTSB 2014Academic Achievements and its Relationship with Dictionary Skills and Dictionary UsePTSBPTSB20/8/2014
MOHD FAIZAL BIN ABU BAKARKOLOKIUM PTSB 2014Meningkatkan kebolehan pelajar PTSB dalam menyiapkan tugasan secara berkumpulan bagi kursus Matematik Kejuruteraan SatuPTSBPTSB13/8/2014
MINARNIE HADZIRA BINTI MOHAMADKolokium PTSB 2014Keberkesanan Penggunaan ABBM Dalam Pelaksanaaan Kursus Sains Kejuruteraan di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan di Politeknik Tuanku Sultanah BahiyahPTSB PTSB13.8.2014
NUR ELYANI BINTI MUSAKOLOKIUM PTSB 2014Keberkesanan Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Pelaksanaan Kursus Sains Kejuruteraan di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan di Politeknik Tuanku Sultanah BahiyahPTSBPTSB13 OGOS 2014
NURUL AMIRA BINTI DINKOLOKIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN DI TANDAS AWAM KULIM DENGAN KERJASAMA MPKK (SPAH)POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAHPTSB13 OGOS 2014
NORUL HUDA BINTI SHAMSUDINKolukium PTSB 2014Tahap kesediaan peljar Diploma Ukur Tanah semasa nenjalani Latihan IndustriPTSB13 OGOS 2014
NURUL ASHIKIN RAHMADKolukium PTSB 2014PEMBANGUNAN E-GIS bagi program diploma ukur tanah,politeknikPTSB13 OGOS 2014
IZZATUL FADZILAH BINTI ADAMKolukium PTSB 2014PEMBANGUNAN E-GIS BAGI PROGRAM DIPLOMA UKUR TANAH,POLITEKNIK PTSB13 OGOS 2014
IZZATUL FADZILAH BINTI ADAMKOLUKIUM PTSB 2014TAHAP KESEDIAAN PELAJAR DIPLOMA UKUR TANAH , POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH SEMASA MENJALANI LATIHAN INDUSTRI PTSB13 OGOS 2014
Norhayati IsmailKolokium Penyelidikan PTSB 2014KAJIAN PERSEPSI PENERIMAAN DAN PERLAKUAN PELAJAR SEMESTER SATU DALAM KURSUS MATEMATIK KEJURUTERAAN TERHADAP PERISIAN GEOGEBRA PTSBPTSB13/08/2014
HARYANI BINTI HAMIDKolokium Penyelidikan PTSB 2014KAJIAN PERSEPSI PENERIMAAN DAN PERLAKUAN PELAJAR SEMESTER SATU DALAM KURSUS MATEMATIK KEJURUTERAAN TERHADAP PERISIAN GEOGEBRAPTSBPTSB13/08/2014
HAFIZ REZA BIN HARONKOLOLIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014TAHAP KESEDARAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA BAGI STAF JKM POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH PTSBPTSB
MINARNIE HADZIRA BINTI MOHAMADKolokium Penyelidikan PTSB 2014Meningkatkan kebolehan pelajar PTSB dalam menyiapkan tugasan secara berkumpulan bagi kursus Matematik Kejuruteraan SatuPTSBPTSB13/08/2014
HAZHAR BIN HAMIDKOLOKIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014KESESUAIAN KOMPONEN-KOMPONEN GRAFIK DALAM REKEABENTUK PETA. KAJIAN KES PETA JALANRAYA.PTSBPTSB13.8.2014
NOOR LIZA BT RAMLICIETVET CEC UTHM 2014SISTEM PENAPISAN MENGGUNANAKAN SERAT BATANG PISANG UNTUK PENYERAPAN MINYAK DAN LEMAK DI ALIRAN AIR SISA PADA SINKI DAPURPOLITEKNIK MERSING, JOHORKebangsaan25 OGOS 2014
SELVAMALAR A/P SELVARAJANKOLOKIUM PTSB 2014¬¬¬Teacher Autonomy in Integrating E-learning in English Language Teaching & Learning IS SUFFICIENT ATTENTION GIVEN? PTSBPTSB13.08.2014
NOOR AZIMAH BINTI ABDUL GHANIKOLOKIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Matematik Kejuruteraan 3 Topik Numerical Method Bagi Pelajar Politeknik : Satu Kajian TindakanPTSBPTSB13/08/2014
KAMAL IRFAN BIN MOHD HASBULLAH BUSHROKOLOKIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014Kajian Tahap Keselamatan Air Sisa Dari Kilang First Solar Di Tasik Kulim Hi-Tech Zon 1PTSBPTSB13.08.2014
NURULAIN BT AHMADKOLOKIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014Kesan Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Masteri Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Kursus Sains Kejuruteraan (BB101)Kelas DUT1B Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah.PTSBPTSB13/8/2014
ZAKIAH BT SULONGKOLOKIUM PENYELIDIKAN PTSB 2014Kesan Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Masteri Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Kursus Sains Kejuruteraan (BB101)Kelas DUT1B Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah.PTSBPTSB13/8/2014

JUMLAH PERMOHONAN = 239

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Hak Cipta Terpelihara 2014-2015 (MOHD AZRAL BIN FAUZI)-JKE PTSB